در خصوص موضوع مدیریت ریسک، پیش تر مطلبی منتشر کرده بودم که این مطلب را می توانید از طریق این لینک بخوانید. در روز چهارشنیه ۲۷ آبان ماه، در خصوص مدیریت ریسک گفتگوی زنده تلفنی با رادیو اقتصاد داشتم که فایل صوتی آن را می توانید گوش کنید.