پیشتر در یک فایل صوتی، به تفصیل پیشنهاداتی در باب برگزاری موثر جلسات درون سازمانی بررسی کرده بودم که می توانید این فایل صوتی را از این لینک مطالعه کنید. در این خصوص، گفتگوی کوتاهی با رادیو اقتصاد داشتم که از همین صفحه می توانید آن را گوش کنید.