نیمه دوم را آماری مدیریت کنید

مدیریت مبتنی بر آمار، یک روش بسیار هوشمندانه برای مدیریت زندگی شخصی و زندگی کاری است. در این شیوه، شما پارامترهای مهم زندگی خود را تعیین کرده و برای تک تک آن پارامترها، عدد و رقم ثبت می کنید.

به عنوان مثال، میزان درآمد شما، میزان پولی که به صورت روزانه خرج می کنید، تعداد ساعتی که کار کرده اید، میزان کالری که در یک روز از دست داده اید، میزان وزنی، تعداد سفر کاری ماه، تعداد مشتریان جدید  و …، همگی پارامترهای مهم برای مدیریت آماری هستند.

مدیریت آماری به ما کمک می کند تصوری درست از میزان پیشرفت خودمان در هر حوزه داشته باشیم. به این ترتیب، به کاستن از آشفتگی ذهنی کمک کرده و نیز قدرت تصمیم گیری را افزایش می دهد. همچنین نشان می دهد چه مقدار در مسیری که هنگام هدفگذاری تعیین کرده بودیم، در حال حرکت هستیم.

در این فایل صوتی “نیمه دوم را آماری مدیریت کنید”، بیشتر به این موضوع پرداخته ام.

این فایل را گوش کنید و با دوستانتان نیز به اشتراک بگذارید.

پاسخی بگذارید