چرا اغلب مردم ایران ناشاد هستند؟

مردم ایران ناشاد هستند. این جمله برای هیچ کدام از ما به عنوان یک عضو کوچک از این خانواده ۸۰ میلیون نفری، جمله مطلوب و لذت بخشی نیست. اما هرچه باشد یک حقیقت است. مسئولیت این جمله دقیقاً با خود ایرانیان است. یعنی با تک تک ما.

اما چرا مردم ایران ناشاد هستند؟

پاسخ تک تک ما در قبال این سوال فرق می کند. بسیاری از ما دولت را مقصر می دانیم، برخی دیگر وضعیت اقتصادی را  برخی دیگر خانواده ام را. نکته ایجاست که مقصر کسی دیگر است… اگر دوست دارید بدانید چرا مردم ایران ناشاد هستند و اگر دوست دارید مقصر را بشناسید، حتما این فایل صوتی را گوش کنید. اگر دوست دارید بیشتر در این خصوص بیاموزید، حتما محصول “آیین شادمانگی” را گوش کنید.

 

پاسخی بگذارید