چرا نمی توانید ادعای رهبری داشته باشید؟

بر خلاف مدیریت که به کاملاً عیان است، رهبر شدن روز و ساعت خاصی ندارد. از طرفی دیگر هر کس می تواند ادعا کند که مدیر است، اما ادعای رهبری کار چندان آسانی نیست. برای تبدیل شدن به یک رهبر خوب، باید افرادی فراتر از کارمند در دور و برتان باشند…

این فایل صوتی را گوش کنید و به دوستانتان نیز توصیه نمایید.

 

این ویدئو را از دست ندهید: چرا به اغلب هدفهایمان نمی رسیم؟

پاسخی بگذارید