چگونه به عادتهای خوب عادت کنیم؟

چگونه به عادتهای خوب عادت کنیم؟

رفتارها ما، برگرفته از عادتهایمان هستند و عادتهای ما، برآیندی از تفکراتمان. اگر دوست دارید به جایی بهتر از امروز برسید، باید بتوانید بر عادتهای ناپسند خود غلبه کرده و آنها را با عادتهای خوب جایگزین نمایید.

پاسخی بگذارید