چگونه جلسات موثری برگزار کنیم؟

متاسفانه برگزاری جلسات مکرر در کشور ما، یکی از اصلی ترین منابع اتلاف زمان نیروها در سازمانها می باشد. درست است که بسیاری از جلسات ممکن است غیر ضروی باشند و یا اینکه جایگزین بهتری نسبت به برگزاری جلسات حضوری وجود داشته باشد، اما در خصوص نحوه مدیریت جلسات کاری و نیز نکات ریزی که به بهبود وضعیت جلسات کمک می نماید، آموختنی های بسیاری وجود دارد. اگر شما نیز خواهان رسیدن به نتایج بهتر در جلساتتان هستید، پیشنهاد می کنم این فایل صوتی را گوش کنید. چگونه جلسات موثری برگزار کنیم؟

پاسخی بگذارید