چگونه در جلسه مصاحبه حاضر شویم؟

 

جلسه مصاحبه، یکی از مهمترین اتفاقاتی است که در زندگی هر فرد جویای کاری رخ می دهد. هرچه در این جلسه نه چندان طولانی، از آمادگی و توانمندی بیشتری برخوردار باشیم، به همان اندازه احتمال به دست آوردن آن جایگاه شغلی بیشتر خواهد بود. تجربه من به عنوان مصاحبه گر در پروژه هایی که مشاورشان بودم، نشان می دهد که اغلب کسانی که در جلسه مصاحبه شغلی حاضر می شوند، ضعف های مشترکی دارند. آنچه در این فایل آموزشی خواهید شنید، ماحصل تجارب بوده و نکاتی را پوشش می دهد که در صورت تمرین و آموختن آنها، میزان موفقیت در جلسه مصاحبه، چندین برابر افزایش خواهد یافت. چگونه در جلسه مصاحبه حاضر شویم؟

 

پاسخی بگذارید