چگونه نه بگوییم؟

چگونه نه بگوییم؟ توانایی “نه” گفتن در مواقع ضروری، یک قابلیت بزرگ و یک هنر است که متاسفانه بسیاری از افراد جامعه ما، چون چنین توانایی و هنری ندارند، در اغلب اوقات دچار دردسر می شوند. این درحالی است که یک انسان حرفه ای می داند چه زمانی باید نه بگوید و چگونه باید این کار را انجام دهد. در فایل صوتی چگونه نه بگوییم؟ کمی در خصوص نه گفتن و شیوه های آن باهم به گفتگو می نشینیم.

پاسخی بگذارید