چگونه ایده‌هایی که داریم را اجرایی کنیم ؟

ذهن اغلب ما مالامال از ایدهایی است که هرگز فرصت اجرایی شدن نخواهند یافت. تفاوت مردمان این جهان به تعداد ایده های ذهنشان نیست، بلکه به توانمندی آنان برای اجرای آن ایده هاست.

 

 

 

این محصول صوتی را از دست ندهید: عملگرایی

پاسخی بگذارید