کارمند خوب چه ویژگی هایی دارد ؟

فایل صوتی “کارمند خوب چه ویژگی هایی دارد ؟”

به بیان آیدین نامدار

 

این محصول صوتی را از دست ندهید: چگونه به یک مدیر محبوب تبدیل شویم؟

پاسخی بگذارید