تصمیم گیری

67,000 تومان

آنانی که می دانند کیفیت زندگی‌شان در گرو تصمیماتی است که می گیرند، هرگز دست از آموختن تکنیک‌های درست تصمیم‌گیری نمی کشند. این محصول می تواند شما را در فراگیری اصول و مبانی تصمیم‌گیری یاری کند. بی شک چنین موضوعی ارزش سرمایه‌گذاری دارد.

 

مدت زمان: ۴۵ دقیقه

گزیده ای از آنچه در این محصول خواهید شنید…

 

با این خرید 7 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد