تصمیم گیری

52,500 تومان 39,000 تومان

آنانی که می دانند کیفیت زندگی‌شان در گرو تصمیماتی است که می گیرند، هرگز دست از آموختن تکنیک های درست تصمیم گیری نمی کشند. این محصول می تواند شما را در فراگیر اصول و مبانی تصمیم گیری یاری کند. بی شک چنین موضوعی ارزش سرمایه گذاری دارد.

گزیده ای از آنچه در این محصول خواهید شنید…

 

باخرید این محصول 4 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد