جلسه اول | ویژگی های روحی و روانی مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار

95,000 تومان

این محصول اولین جلسه از دوره جامع صفر تا صد راه اندازی کسب و کار می باشد. در این جلسه به تفصیل به تمام خصیصه های روحی و روانی پرداخت شده است که پیش از راه اندازی کسب و کار باید در یک کارآفرین وجود داشته باشد.

محصول تصویری
مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقیقه

 

باخرید این محصول 10 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد