جلسه سوم | از کارمندی تا کارآفرینی

95,000 تومان

این محصول سومین جلسه از دوره جامع صفر تا صد راه اندازی کسب و کار می باشد. در این جلسه در خصوص تمام زیر و بم کارمندی و کارآفرینی صحبت شده است.

محصول تصویری
مدت زمان: 1 ساعت

 

باخرید این محصول 10 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد