اصول شرکت در جلسه مصاحبه شغلی

67,500 تومان

یک ساعت فرصت ناب برای شنیدن تجارب مشاوری که تا به حال صدها نفر را تحت مصاحبه شغلی قرار داده است. محصولی سرشار از آموزه های کارآمد برای پیروزی قطعی در جلسه مصاحبه شغلی.

 

گزیده ای از آنچه که در این فایل صوتی خواهید شنید

با این خرید 7 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد