جلسه پنجم | نقش شاگردی و کارآموزی در موفقیت کسب و کار جدید

95,000 تومان

این محصول دومین جلسه از دوره جامع صفر تا صد راه اندازی کسب و کار می باشد.

باخرید این محصول 10 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید