جلسه چهارم | انگیزه های کارآمد و وسوسه های خطرناک در مسیر راه اندازی کسب و کار

95,000 تومان

این محصول چهارمین جلسه از دوره جامع صفر تا صد راه اندازی کسب و کار می باشد. در این جلسه با انگیزه های ارزشمند و مفید در مسیر راه اندازی کسب و کار و نیز با وسوسه های خطرناک این حوزه آشنا خواهید شد.

محصول تصویری
مدت زمان: 50 دقیقه

 

باخرید این محصول 10 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد