پرورش فروشنده حرفه‌ای

1,500,000 تومان 1,200,000 تومان

دوره تربیت فروشنده حرفه ای با هدف تبدیل فروشندگان معمولی به فروشندگان متخصص طراحی شده است. این دوره جزو کورسهای سازمانی آیدین نامدار است که در محل فروشگاه شما برگزار خواهد شد. انتظار می رود بعد از برگزار این دوره، قدرت فروش فروشندگان شما افزایش یافته و یک رشد محسوس در فروشتان احساس نمایید.

باخرید این محصول 120 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد