پرورش فروشنده حرفه‌ای

2,500,000 تومان

دوره تربیت فروشنده حرفه ای یکی از موضوعات بسیار کاربردی و پرطرفدار در مجموعه کورسهای سازمانی آیدین نامدار است. این دوره یک هدف اساسی را دنبال می کند و آن تبدیل کردن فروشنده معمولی، به یک فروشنده حرفه ای هست چرا که یکی از عوامل اساسی تاثیرگذار بر روی میزان فروش هر فروشگاهی، رفتار فروشنده و توانایی وی در فروختن است.

این برنامه‌ی آموزشی در محل کسب و کار شما برگزار خواهد شد

با این خرید 250 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد