محصول تصویری اعتماد به نفس

1,650,000 تومان 990,000 تومان

اعتماد به نفس هر انسان یکی از اصلی ترین عواملی است که سرنوشتش را تعیین می کند. همه ما دانسته یا ندانسته فرصتهای بی شماری را از دست داده ایم فقط و فقط به این خاطر که احساس کرده ایم نمی توانیم، احساس کرده ایم برازنده ی آن فرصت نیستیم، احساس کرده ایم مورد قبول قرار نخواهیم گرفت و احساس کرده ایم موفق نخواهیم شد و این یعنی اغلب ما قربانی ضعف اعتماد به نفس هستیم.
اگر انسانها می دانستند لذتهای زندگی، آرامش روانی، روابط اجتماعی مستحکم، اقدامات نتیجه بخش و در کل نتایج زندگی شان تا چه اندازه وابسته به میزان اعتماد به نفسشان است، بالابردن اعتماد به نفس را در اولیت اول زندگی خود قرار می دادند.
ما در این محصول، گام به گام تمام برداشتهای ناصحیح شما را یافته و با تمرینات عملیاتی، اعتماد به نفس ازدست رفته شما را بازخواهیم گرداند.

باخرید این محصول 100 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید