دوره‌ی جامع “مدیر بی نظیر”

950,000 تومان

محصولی که می تواند در اندک زمانی نگرش مدیریتی شما را عوض کرده، عملکردتان را بهبود بخشیده و نتایجتان را متحول نماید.
گزیده ای از آنچه که در این پکیج صوتی خواهید شنید:
بخش اول:

 

بخش دوم:

 

بخش سوم:

 

بخش چهارم:

 

بخش پنجم:

 

بخش ششم:

 

بخش هفتم:

 

بخش هشتم:

 

بخش نهم:

 

 

 

باخرید این محصول 95 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد