غلبه بر ایده آل گرایی

57,500 تومان

ایده آل گرایی درد مشترک انسانهای زیادی است. با این تفاوت که بسیاری از ابتلا به این درد بی خبرند. دردی که نتایج را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد، لذت زندگی را از بین می برد و روز به روز بر وسواس در این زمینه می افزاید.
شاید همین امروز نوبت آن است که بر آیده آل گرایی خود غلبه کنید.

به بخشی از این محصول گوش بسپارید…

با این خرید 6 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد