هنر فروشندگی

145,000 تومان

این محصول در حوزه آموزشهای تخصصی فروش فروشگاهی تولید شده است…

هنر فروشندگی همان هنر پیروزی است. هر فروشنده ای که هنر فروشندگی بلد است، خواهد توانست بیشتر، بهتر، راحت تر و سریع تر بفروشد و به همان نسبت سود بیشتری کسب کند. بر خلاف تصور همگان، فروشندگی شغل بیکاران نیست، فروشندگی شغل کسانی است که هنر فروشندگی بلدند.

به قسمتهای کوتاهی از این محصول گوش بسپارید…

بخش اول:

 

بخش دوم:

 

بخش سوم:

 

بخش چهارم:

 

با این خرید 15 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد