چگونه به یک مدیر محبوب تبدیل شویم؟

169,000 تومان

این محصول به شما کمک خواهد کرد به یک مدیر محبوب تبدیل شوید و نتایج بهتری به بارآورید.

تعداد فایل: ۵

مدت زمان کل محصول: ۱۳۱ دقیقه

با این خرید 17 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد