چگونه در اوج انگیزه بمانیم؟

85,000 تومان

انگیزه سوخت موتور عملکرد انسان است. انسانهای قدرتمند برای خود انگیزه می سازند اما انسانهای بی نظیر بلدند همیشه در اوج انگیزه بمانند.

گزیده ای از آنچه که در این فایل صوتی خواهید شنید

با این خرید 9 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد