کارگاه خطاهای نابخشودنی در مدیریت (۱)

زمان: پنجشنبه ۱۱ آبان ساعت ۱۰ الی ۱۹

مکان: تهران، خیابان ظفر، سالن همایش های ظفر

مبلغ: ۳۹۰ هزار تومان بابت ۸ ساعت آموزش عملی، جزوه، فایل صوتی کارگاه، نهار و دو وعده پذیرایی

مدرس: آیدین نامدار

ظرفیت: فقط ۳۰ نفر

آموزش های این کارگاه در قالب محصول ارائه نخواهد شد.