کارگاه تخصصی خطاهای نابخشودنی در مدیریت (1)

زمان: پنجشنبه 11 آبان ساعت 10 الی 19

مکان: تهران، خیابان ظفر، سالن همایش های ظفر

مبلغ: 390 هزار تومان بابت 8 ساعت آموزش عملی، جزوه، فایل صوتی کارگاه، نهار و دو وعده پذیرایی

مدرس: آیدین نامدار

ظرفیت: فقط 30 نفر

آموزش های این کارگاه در قالب محصول ارائه نخواهد شد.