گام نخست شادکامی

89,000 تومان

اگر ورودتان به این صحفه به معنی تصمیم برای برداشتن گام نسخت شادمانی است، به شما تبریک می گویم. به احتمال زیاد شما تا به امروز می پنداشتید که عوامل محیطی در شادمانی و غم انسان دخیل هستند، اما اینجا، جایی که به شما اثبات خواهیم کرد هیچ مانعی جز خودتان بین شما و شادکامی شما وجود ندارد.
این محصول به شما کمک می کند تا گام نخست شادکامی را که همان تغییر در باورها، نگرش ها و رفتارها در این حوزه است، محکم بردارید.
این محصول، دومین فایل از دوره کامل “آیین شادمانگی است”
باخرید این محصول 9 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد