کارت اعتباری WS ـ ۱۰ صندلی آموزشی

3,900,000 تومان 1,950,000 تومان

با خرید این کارت اعتباری، ۱۰ صندلی کارگاهی برای شما رزرو خواهد شد. با این کارت می توانید ۱۰ بار در کارگاه‌های آموزشی آیدین نامدار شرکت کنید و یا در هرکدام از کارگاه ها، تعدادی از دوستانتان را نیز همراه داشته باشید

لطفاً قوانین ثبت نام و استفاده از WS را مطالعه فرمایید.

با خرید این کارت اعتباری، ۵۰% معادل ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان صرفه جویی خواهید کرد.