کارت اعتباری WS ـ ۳ صندلی آموزشی

1,170,000 تومان 819,000 تومان

با خرید این کارت اعتباری، ۳ صندلی کارگاهی برای شما رزرو خواهد شد. با این کارت می توانید ۳ بار در کارگاه‌های آموزشی آیدین نامدار شرکت کنید و یا در هرکدام از کارگاه ها، دو نفر از دوستانتان را نیز به همراه داشته باشید.

لطفاً قوانین ثبت نام و استفاده از WS را مطالعه فرمایید.

با خرید این کارت اعتباری، ۳۰% معادل ۳۵۱ هزار تومان صرفه جویی خواهید کرد.