کارت اعتباری WS ـ ۶ صندلی آموزشی

2,340,000 تومان 1,404,000 تومان

با خرید این کارت اعتباری، ۶ صندلی کارگاهی برای شما رزرو خواهد شد. با این کارت می توانید ۶ بار در کارگاه‌های آموزشی آیدین نامدار شرکت کنید و یا در هرکدام از کارگاه ها، تعدادی از دوستانتان را نیز همراه داشته باشید

لطفاً قوانین ثبت نام و استفاده از WS را مطالعه فرمایید.

با خرید این کارت اعتباری، ۴۰% معادل ۹۳۶ هزار تومان صرفه جویی خواهید کرد.