اصول اولیه گزینش و استخدام نیرو

365,000 تومان

استخدام یک تصمیم مهم مدیریتی است. مدیرانی که بلد هستند درست استخدام کنند، کمتر با چالش مواجه خواهند شد. استخدام مهارتی است که باید به عنوان یک مدیر آن را به بهترین نحو فرا بگیرید.

مدت زمان: ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه

عناوین درس‌ها:

  • درس اول: شناخت ضرورت استخدام
  • درس دوم: زیرساختهای لازم برای استخدام
  • درس سوم: آگهی استخدام و دعوت به مصاحبه
  • درس چهارم: برگزاری مناسب جلسه مصاحبه شغلی

+ فایل های ضمیمه: فرم آشنایی اولیه، فرم مصاحبه استخدام، فرم مشخصات کارکنان و متقاضیان کار، منشور تعهد به تعالی، نمونه آیین نامه انضباطی مناسب، نمونه آیین نامه انضباطی نامناسب، نمونه قرارداد بر اساس الزامات قانون

با این خرید 37 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد