دانش شراکت

320,000 تومان

آنقدر داستان شراکتهای ناموفق را شنیده ایم که به ذات شراکت شک داریم و می ترسیم. صد البته که ترسناک هم هست. اما اگر دانش شراکت را یاد بگیریم، جلو بسیاری از مشکلات را خواهیم گرفت. شک نکنید این دانش، آموختنی است.

مدت زمان: ۴ ساعت

عناوین درس‌ها:

 • درس اول: مقدمه
 • درس دوم: آیا شراکت خوب است یا نه؟
 • درس سوم: انواع آورده ها برای آغاز شراکت
 • درس چهارم: ویژگی های یک شریک خوب
 • درس پنجم: ویژگی های یک شراکت لذت بخش
 • درس ششم: با چه کسانی نباید شریک شد؟
 • درس هفتم: عواملی که یک شراکت را به سوی شکست می برد
 • درس هشتم: اصول تقسیم وظایف و مسئولیتها
 • درس نهم: اصول حل اختلاف در شراکت
 • درس دهم: شراکت با همسر
 • درس یازدهم: از شراکت تا مدیریت سازمان
 • درس دوازدهم: شراکت به ارث رسیده به فرزندان شرکا
 • درس سیزدهم: اصول خروج از شراکت
 • درس چهاردهم: شراکت نامه و اصول نگارش آن
با این خرید 32 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد