رزرو کورس سازمانی

  • مدیر گرامی کورسهای آموزشی بخشی از خدمات آموزشی ما است برای سازمانهایی که دوست دارند مدیران و نیروهایشان از مسیر آموختن رشد کنند. 4 عنوان از کورسهای سازمانی پرطرفدار در برنامه آموزشی سال آینده در نظر گرفته شده اند. لطفاً بر اساس نیاز آموزشی سازمان و نیز تمایلتان، این فرم را تکمیل نموده و گزینه های مورد نطر خود را از میان کورسهای سازمانی انتخاب نمایید. همکاران ما از واحد امور مشتریان برای نهایی سازی با شما در ارتباط خواهند بود.