دوره‌های برگزار شده

چرا باید در این کارگاه شرکت کنم؟

شما باید در این کارگاه شرکت کنید تا از بدانید شانس و اقبال و حتی وضعیت بازار چندان تاثیری بر میزان فروش شما ندارد. البته به شرطی که شما تفکر استراتژیک داشته باشید و برای افزایش فروش خود هدف‌گذاری و برنامه ریزی نمایید. اگر چنانچه می خواهید فروشتان را افزایش دهید، باید در این کارگاه شرکت کنید تا ذهنتان آماده این افزایش شده و برنامه عملی تان برای این افزایش نگاشته شده و محیا برای اجرا شود.

در این کارگاه چه مباحثی خواهم آموخت؟

آنچه شما در این کارگاه درک و دریافت خواهید کرد، در سرفصل‌های زیر به حضورتان ارائه خواهد شد:

۱ـ آشنایی با مفهوم استراتژی فروش
۲ـ تکنیک‌های دیده شدن
۳ـ هنر خلق مزیت
۴ـ اصول ایجاد نیاز در مشتری
۵ـ تله قیمت و خطاهای حوزه قیمت‌گذاری
۶ـ اصول طبقه‌بندی مشتریان
۷ـ هنر تبدیل مشتری بالقوه به مشتری بالفعل
۸ـ اصول تاثیرگذاری و متقاعدسازی
۹ـ نکات ظریف و تفاوتهای میان فروش کالا و خدمات
۱۰ـ استراتژی وفادارسازی مشتریان

و پیشنهادات عملی برای برنامه‌ریزی و اجرا ظرف ۳۰ روز آینده.

بعد از گذراندن این کارگاه، چه نتایجی کسب خواهم کرد؟

بعد از این کارگاه شما به نتایج زیر دست پیدا خواهید کرد

۱ـ به یک استراتژی فروش صحیح و اصولی دست پیدا خواهید کرد
۲ـ یک برنامه دقیق و کامل از لحاظ اجرایی برای اجرای تک تک بندهای استراتژی خود خواهید داشت
۳ـ ظرف یک الی سه ماه خواهید توانست یک افزایش محسوس در فروشتان مشاهده نمایید
۴ـ بخش بزرگی از دغدغه‌های ذهنی شما در خصوص دلایل عدم موفقیت در فروش، پاسخ خواهد یافت