دوره‌های برگزار شده

چرا باید در این کارگاه شرکت کنم؟

شما باید در این کارگاه شرکت کنید تا با مفهوم سیستم در سازمان آشنا شوید. همچنین در این کارگاه کلی تمرین عملی در انتظار شماست که با انجام صحیحی آنها، در طول کارگاه خواهید توانست به یک سیستم اصولی برای کسب و کارتان برسید. این کارگاه به شما کمک خواهد کرد با تفکری نو، سیستم طراحی کنید و آن را در سازمان اجرایی نموده و مستقر نمایید.

در این کارگاه چه مباحثی خواهم آموخت؟

آنچه شما در این کارگاه درک و دریافت خواهید کرد، در سرفصل‌های زیر به حضورتان ارائه خواهد شد:

۱ـ آشنایی با مفهوم سیستم
۲ـ ضرورت سیستم سازی در سازمان
۳ـ گامهای بنیادین اجرایی در مسیر سیستم سازی
۴ـ موانع احتمالی پیش روی هر سیستم
۵ـ مقاوت سرمایه های انسانی در مقابل سیستم و نحوه تقابل با این مقاوت
۶ـ اصول استقرار سیستم در سازمان

بعد از این کارگاه شما به نتایج زیر دست پیدا خواهید کرد

۱ـ تفکر سیستمی یافته و به ضرورت خلق سیستم در سازمان پی خواهید برد.
۲ـ گامهای اصولی برای نگارش یک سیستم را آموخته و آماده برداشتن این گامها خواهید بود
۳ـ با تکنیک های عملی استفاده از پتانسیل نیروهای انسانی در مسیر استقرار سیستم آشنا خواهید شد
۴ـ این امکان را خواهید یافت که در کمترین زمان ممکن، فرآیندهای موجود در سازمانتان را به سیستم های اصولی تبدیل نمایید