سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: تومان

برچسب - انبوه سازی

انبوه سازی، صنعتی که به زودی خواهد خندید.

مقالات

انبوه سازی جزو صنایع مادر است که دولت در طرح برون رفت از رکود، نگاهی ویژه ای به آن داشته است. همین امر بهانه ای شد تا در یادداشتی در روزنامه مردم سالاری، از زاویه ای دیگر این صنعت را مورد بررسی قرار دهم.