سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: تومان

برچسب - بازاریابی خدمات

تفاوتهای بازاریابی کالا و بازاریابی خدمات

بازاریابی و فروش, مقالات

میان بازاریابی کالا و بازاریابی خدمات، تفاوتهای عمیقی وجود دارد. دانستن این تفاوتها به برنامه ریزی صحیح در حوزه بازاریابی کمک کرده و نیز از پیش آمد خطاهای احتمالی جلوگیری خواهد نمود.