سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: تومان

برچسب - بازی برد ـ باخت

بازاریابی شبکه ای در ایران و بازی برد ـ باخت

مقالات

همواره مخالف بازاریابی شبکه ای بوده و هستم. این شیوه بازاریابی، جز برای عده ای معدود، آورده ای ندارد از این رو من آن را بازی برد ـ باخت می دانم.