سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: تومان

برچسب - بروکراسی پیچیده اداری

از ساختار سازمانی تا بروکراسی دست و پا گیر

مقالات

فارغ از تعداد نیروها و ابعاد سازمان، هر مجموعه ای که فعالیت اقتصادی دارد، یک سازمان به شمار می آید. هرچه سازمان ساختارمند بوده و در آن جریان گردش کار حساب شده باشد، به همان اندازه نتایج بهتری به دست خواهد آمد