سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: تومان

برچسب - جذب مشتری

در داستان هر برند، مشتری باید قهرمان باشد

مقالات

بازاریابان آموخته‌اند که داستان‌ سرایی رسانه‌ی قدرتمندی برای درگیر شدن و حرکت به سمت مشتریان است. برندهایی مثل اپل توانسته‌اند استادانه از ضعف رقبای خود استفاده کنند و داستان‌های خوبی بیان کنند، اما قدرت داستان‌سرایی حتی از این هم فراتر است…

برند چگونه در اجتماع مصرف کنندگان خود، فرقه تشکیل می دهد؟!

مقالات

برندها این قدرت را دارند که اجتماع را گروه بندی کنند. گروه هایی متشکل از هواداران و مصرف کنندگان برندها گوناگون. چیزی شبیه به ایجاد یک فرقه. فرقه ای که نه هوادار یک تفکر، که هوادار یک برند است.