سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: 0 تومان

چگونه می توان از خطاهای احتمالی در جایگاه یک مدیر کاست؟

پادکست

خطاهای انسانی، اجتناب ناپذیرند. اما هرچه در مقام یک مدیر، تعداد خطاهایمان کمتر باشد، سازمانمان، بهتر و سریعتر پیش خواهد رفت. باید کاستن از خطاها را یادبگیریم.