سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: تومان

برچسب - رهبری

مسئولیت پذیری در هر سازمان چگونه افزایش می یابد؟

مدیریت, مقالات

مسئولیت پذیری یک مهارت است. مهارتی که سازمان های بسیاری آن را به باد فراموشی سپرده و جاده خود را ورطه نابودی خود ساخته اند.