سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: تومان

برچسب - رهبر

هفت کاری که به عنوان رهبر سازمان نباید انجام دهید

مدیریت, مقالات

رهبر یک سازمان، هدایت کننده اصلی مجموعه به سمت اهدافش است. رهبر کسی است که نمی تواند برخی خطاها را انجام دهد. در این یادداشت هفت مورد را بررسی می کنیم.