سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: تومان

برچسب - روانشناسی

با دو نیروی اسطوره ای کهن، به کسب و کار خود جان ببخشید

مقالات

کهن الگوها، نمادهایی نهادینه شده در ذات انسان هستند. شناخت این الگوهای درونی و کاربست صحیح آنها در کسب و کار، پیروزی آفرین است. در این یادداشت، دو کهن الگوی مهم بررسی شده است.