سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: تومان

برچسب - سینمای ایران

اقتصاد سینما ـ هنر هفتم و بی هنری اش در رشد اقتصادی

مقالات

دیر زمانی است که سینما دیگر یک هنر صرف نیست. بلکه صنعتی بزرگ و سود آور است که متاسفانه در کشور ما، تا به امروز نتوانسته نقش اقتصادی خود را خوب بازی کند. سینما در ایران، ضعفهای اقتصادی فراوانی دارد.