سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: تومان

برچسب - شراکت

از رفاقت تا شراکت ـ جاده ای که اغلب به بیراهه ختم می شود.

مدیریت, مقالات

رفاقتهایی که به شراکت منجر می شوند، اغلب اوقات نه شراکت خوبی از آب در می آیند و نه رفاقت را دوام می دهند. در این یادداشت آسیب شناسی شراکت بین رفقا شده است که پیشنهادات اصلاحی را نیز خواهید خواند.