کلمه کلیدی : صداقت

مرزهای صداقت در مدیریت

رعایت صداقت و مصون ماندن از آسیب‌های احتمالی آن، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در روابط میان مدیران و کارمندان است. بسیاری از کارمندان، مدیران خود را به بی‌صداقتی و حتی در برخی مراحل به دروغ‌گویی محکوم می‌نمایند و از سوی دیگر، بسیاری مدیران نیز از افشای اطلاعات حساس سازمان‌شان نگرانند. هرچه هست، ما با یک […]