سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: تومان

برچسب - طرفدار برند

برند چگونه در اجتماع مصرف کنندگان خود، فرقه تشکیل می دهد؟!

مقالات

برندها این قدرت را دارند که اجتماع را گروه بندی کنند. گروه هایی متشکل از هواداران و مصرف کنندگان برندها گوناگون. چیزی شبیه به ایجاد یک فرقه. فرقه ای که نه هوادار یک تفکر، که هوادار یک برند است.