سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: تومان

برچسب - فروش

مشتری بر اساس کدامین گامهای اساسی تصمیم به خرید می گیرد؟

بازاریابی و فروش, مقالات

تصمیم به خرید مکانیزمی پیچیده در ذهن مشتری می باشد. هرچه شناخت ما از مکانیزمهای تصمیم به خرید بالا می رود، به همان نسبت قدرتمان در چیدن استراتژی ها ارتقاء خواهد یافت.

بیمه، صنعتی فراگیر با شبکه فروش نابسامان

مقالات

صنعت بیمه، هرگز نتوانسته است شبکه فروش مستحکمی برای خود درست کند. ضعفهای بسیار بیمه در حوزه فروش، مدت زیادی است که گریبان جامعه را گرفته است.