سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: 0 تومان

 احساسات منفی و راهکارهای مدیریت آنها

ارتقاء فردی, مقالات

احساسات منفی حذف شدنی نیستند. اما می توان مدت زمان تاثیر گذاری آنها را مدیریت کرد. کافی است بلد باشیم چگونه احساسات منفی را هوشمندانه مدیریت کنیم.

چرا دلسرد می شوم؟

ارتقاء فردی, مقالات

شروع کردن کاری چندان دشوار نیست. نگه داشتن انگیزه تا پایان کار و دلسرد نشدن هنر است. در این یادداشت عوامل دلسرد کننده را خواهیم شناخت تا در اوج انگیزه بمانیم.

با عصبانیت خود چه کنیم؟

ارتقاء فردی, مقالات

عصبانیت هیچ آورده ای برای هیچ کس در هیچ بازه زمانی نداشته است. عصبانیت یک انتخاب است، حتی اگر نا آگاهانه باشد، پس یاد بگیرید کنترلش کنید و در نهایت توان از خودتان دور سازید