سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: تومان

برچسب - مدیریت سرمایه های انسانی، مدیریت

کسی را که نمی توانید اخراج کنید، هرگز استخدام نکنید

مدیریت, مقالات

اخراج امری اجتناب ناپذیر است و بی شک چندان هم آسان نیست. اما اگر چنانچه نیروهایی را استخدام کنید که نتوانید آنها را اخراج نمایید، کار چندین برابر سخت تر خواهد شد. پس، این یادداشت را بخوانید تا چنین نیروهایی را استخدام نکنید.